MENU
Aktualności
Cel miejsce i termin studiów
Warunki przyjęcia
Profil uczestnika
Program
Tematyka
Karta zgłoszenia
Studia zakończone
Kontakt
Strona Główna
Cel studiów

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie systemu zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących, problematyki technicznych kompetencji laboratoriów, walidacji metod pomiarowych, metodyki tworzenia budżetów niepewności i opracowania wyników badań i wzorcowań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami oraz przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w zakresie organizowania i prowadzenia laboratorium akredytowanego. Przedstawione zostaną podstawy automatyzacji pomiarów i organizacji systemów pomiarowych. Problemy analizowane będą na przykładach, z uwzględnieniem niezbędnych podstaw teoretycznych oraz aktualnych przepisów.

Miejsce i termin studiów

Zajęcia prowadzone są na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w systemie zaocznym w każdą sobotę lub co drugi weekend (opcja do wyboru), przez dwa semestry.

Politechnika Śląska - Wydział Elektryczny - Instytut Metrologii, Elektroniki I Automatyki - GLIWICE
© 2007, Anna Piaskowy