Informacje Ogólne

Dwusemestralne Studia Podyplomowe prowadzone na Wydziale Elektrycznym w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki.

Politechnika Śląska - Wydział Elektryczny - Instytut Metrologii, Elektroniki I Automatyki - GLIWICE
© 2007, Anna Piaskowy