Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia na studia

  1. Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom magistra lub inżyniera, posiadające podstawową wiedzę z zakresu pomiarów i badań eksperymentalnych.
  2. Kandydaci odbywają rozmową kwalifikacyjną we wrześniu 2018 r.
  3. Warunkiem uruchomienia studiów jest przyjęcie odpowiedniej liczby Kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.

Dokumenty składane przez Kandydatów:

  1. Podanie o przyjęcie na studium z deklaracją pokrycia kosztów.
  2. Życiorys zawodowy.
  3. Kopia/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  4. Potwierdzenie opłaty (po zakwalifikowaniu).

Termin zgłoszeń: 10.09.2018