Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Profil uczestnika

Studia przeznaczone są dla pracowników o różnych specjalnościach, zajmujących się organizacją laboratoriów oraz wykonywaniem badań i kalibracji w zakładach, firmach lub jednostkach naukowo-badawczych.

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem zajmujących się realizacją pomiarów i opracowywaniem wyników badań w różnych dziedzinach. Ich ukończenie pozwoli uczestnikom na podwyższenie kwalifikacji niezbędnych do efektywnego opracowywania i dokumentowania procesów pomiarowych.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich ze stopniem co najmniej doktora oraz przez zaproszonych Gości o uznanym dorobku i autorytecie w dziedzinie metrologii stosowanej.

Absolwent studiów otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie objętym nazwą studiów.