Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Program

I Semestr

  1. Podstawy prawa inżynierskiego i prawne podstawy metrologii. (36h)
  2. System jakości w laboratoriach badawczych i wzorcujących. (19h)
  3. Statystyczne podstawy opracowania wyników pomiarów. (35h)
  4. Zapewnienie jakości wyposażenia pomiarowego. (4h)
  5. Aktualne zagadnienia akredytacji i certyfikacji. (24h)

II Semestr

  1. Metodyka opracowania budżetów niepewności. (12h)
  2. Walidacja metod pomiarowych. (16h)
  3. Metodyka opracowania procedur badawczych. (22h)
  4. Automatyzacja pomiarów i organizacja systemów pomiarowych. (16h)
  5. Seminarium dyplomowe. (16h)