Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Cel studiów

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie systemu zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących, problematyki technicznych kompetencji laboratoriów, walidacji metod pomiarowych, metodyki tworzenia budżetów niepewności i opracowania wyników badań i wzorcowań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami oraz przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w zakresie organizowania i prowadzenia laboratorium akredytowanego.

Przedstawione zostaną podstawy automatyzacji pomiarów i organizacji systemów pomiarowych.

Problemy analizowane będą na przykładach, z uwzględnieniem niezbędnych podstaw teoretycznych oraz aktualnych przepisów.