Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Aktualności

Kolejny sukces absolwenta mgr inż. Dawida Kamińskiego

Ogłoszone zostały wyniki ogólnopolskiego konkursu na wyróżniające się prace dyplomowe, zorganizowanego przez Centralną Komisję Młodzieży i Studentów SEP. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli większości uczelni technicznych w Polsce przyznała absolwentowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej mgr inż. Dawidowi Kamińskiemu za pracę „Nadążna regulacja ogniwem słonecznym” II nagrodę. Promotorem pracy był dr inż. Krzysztof Konopka, adiunkt w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki. więcej...

Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk,

Dodane: 2010-08-23 15:10:00

Wycieczka do Instytutu Łączności w Warszawie

W dniach 21 i 22 kwietnia 2010 roku studenci 8 semestru kierunku Elektronika i Telekomunikacja uczestniczyli w wycieczce do Instytutu Łączności oraz Wydziału Elektroniki i Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W wycieczce uczestniczyli również prof. Janusz Walczak, dr Bogusław Kasperczyk oraz dr Janusz Guzik. więcej...

Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk,

Dodane: 2010-06-02 17:49:00

Wycieczka do laboratorium firmy NYNAS

W dniu 24 maja 2010 roku studenci semestru 8 specjalności AME i MUES uczestniczyli w wycieczce do laboratorium firmy NYNAS w Piekarach Śląskich, zajmującego się badaniami oleju transformatorowego. więcej...

Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk,

Dodane: 2010-06-02 17:45:00

Wycieczka do Warszawy

W dniach 27-28.04.2010r. miała miejsce wycieczka studentów VIII semestru Wydziału Elektrycznego z kierunku Elektronika i Telekomunikacja do Warszawy do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP i do Wojskowego Instytutu Metrologii więcej...

Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk,

Dodane: 2010-06-02 16:53:00

Wycieczka naukowa do Radia Opole

W dniach 17-18.05.2010 dwie grupy studentów VI semestru Elektroniki i Telekomunikacji o specjalnościach ST i KSS wraz z grupą doktorantów i prowadzących z Instytutu Metrologii Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego odwiedziły Radio Opole oraz Elektrownię w Opolu. więcej...

Informację przekazał(a): Agnieszka Skórkowska

Dodane: 2010-06-02 06:57:00

Absolwent Wydziału Elektrycznego wyróżniony w II Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie - MŁODZI INNOWACYJNI.

24. marca br. podczas uroczystej gali w siedzibie Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów ogłoszono wyniki 2 Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinach automatyki, robotyki i pomiarów. Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Janusza Kacprzyka ( Instytut Badań Systemowych PAN) przyznało dwie nagrody główne i trzy wyróżnienia. Jedno z nich otrzymał mgr inż. Dawid Kamiński absolwent Wydziału Elektrycznego, kierunku Elektronika I Telekomunikacja za pracę dyplomową „Nadążna regulacja ogniwem słonecznym” wykonaną pod opieką dr inż. Krzysztofa Konopki w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki. więcej...

Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk,

Dodane: 2010-04-11 10:08:00

Sympozjum pt. Elektryczne Pomiary Dokładne

Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki jest współorganizatorem Sympozjum pt. Elektryczne Pomiary Dokładne /EPD`2010/.
Sympozjum odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2010 w Ustroniu.

Celem Sympozjum jest wymiana doświadczeń metrologów praktyków i teoretyków w dziedzinie dokładnych pomiarów wielkości fizycznych. Wspólnymi zagadnieniami takich pomiarów są wzorce, metody pomiarowe, opracowanie i jednoznaczna interpretacja wyników, zastosowanie nowych metod i technik, m.in. komputerowych, właściwe opracowanie wyników.
Więcej informacji o Sympozjum można znaleźć na stronie internetowej: www.pak.info.pl/konferencje

Informację przekazał(a): Agnieszka Skórkowska

Dodane: 2010-03-16 22:58:00

Seminarium firmy TESPOL

W dniu 3 marca w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki odbyła się prezentacja możliwości pomiarowych oscyloskopów produkcji firmy Tektronix. Prezenterami na seminarium byli dwaj pracownicy Firmy TESPOL z Wrocławia: mgr inż. Łukasz Pospiech i mgr inż. Kamil Mazur. W seminarium uczestniczyło 13 pracowników Instytutu i 3 zaproszonych gości spoza Uczelni. więcej...

Informację przekazał(a): Agnieszka Skórkowska

Dodane: 2010-03-16 07:32:00

Uroczyste otwarcie Laboratorium Sieci Komputerowych

W dniu 25.02.2010 w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej miało miejsce bezprecedensowe wydarzenie na rynku Polskim – uroczyście zostało otwarte Laboratorium Sieci Komputerowych, nad którym patronat objęła firma D-Link. więcej...

Informację przekazał(a): Tadeusz Topór-Kamiński

Dodane: 2010-03-04 12:42:00

Seminarium wyjazdowe w Niedzicy

W dniach 7-9 stycznia 2010r. w Gościńcu H.A.T.A. w Niedzicy odbyło się wyjazdowe seminarium studentów IX semestru kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności Systemy Teleinformatyczne. więcej...

Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk,

Dodane: 2010-02-01 22:41:00