KURS LUTOWANIA POWIERZCHNIOWEGO

W ramach działalności Koła Naukowego Elektroników Praktyków, w roku akademickim 2007/2008 zorganizowano kurs montażu układów elektronicznych w technologii powierzchniowej, prowadzony przez opiekuna Koła. Kurs w dużej mierze był poświęcony praktycznej nauce lutowania i rozlutowywania elementów SMD różnymi narzędziami i technikami. W kursie uczestniczyło dziesięciu członków Koła, którzy otrzymali pisemne świadectwo ukończenia kursu.

Terminy odbytych spotkań:

  • wykład: 4.12.2007r. (2 godz.),
  • zajęcia praktyczne: 11.12.2007r. (2 godz.),
  • zajęcia praktyczne: 08.01.2008r. (2 godz.),
  • zajęcia praktyczne: 10.01.2008r. (2 godz.),
  • zajęcia praktyczne: 16.01.2008r. (2 godz.),
  • zajęcia praktyczne: 22.01.2008r. (2 godz.).

Tematyka wykładu dotyczyła przybliżenia zagadnień związanych z metodami montażu podzespołów elektronicznych w technologii powierzchniowej SMT, charakterystyki obudów elementów SMD oraz poprawnego doboru techniki montażowej i narzędzi lutowniczych dla konkretnego przypadku. Zajęcia praktyczne obejmowały indywidualne ćwiczenia uczestników na specjalnie przygotowanych kilku stanowiskach warsztatowych, wyposażonych w profesjonalne stacje lutowniczo-rozlutowujące i niezbędne narzędzia pomocnicze. Studenci pod nadzorem organizatora kursu, indywidualnie dokonywali demontażu drobnych elementów elektronicznych oraz wielonóżkowych dużych układów scalonych. Do demontażu wykorzystywano stacje z nadmuchem gorącego powietrza, podgrzewacze stacjonarne (demontaż układów BGA), termo-pincety i dedykowane do konkretnych obudów groty lutownicze. Montażu układów dokonywano za pomocą klasycznych lutownic lancowych, ndmuchu gorącego powietrza (metoda rozpływowa) oraz techniki minifalowej. Największe zainteresowanie zyskały dwie ostatnie techniki. Kurs ukończył się sprawdzianem umiejętności lutowania przez uczestników, polegającym na demontażu wybranych układów scalonych z działajłcych poprawnie kart rozszerzeł komputerów PC oraz z płytek PCB telefonów komórkowych, a nastłpnie ponownym wlutowaniu tych elementów i sprawdzeniu poprawności pracy serwisowanych modułów. Uczestnicy (członkowie Koła) otrzymali stosowne certyfikaty uczestnictwa kursu, wydane przez Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki.

W związku z faktem, iż niniejszy kurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem wśród członków Koła, planuje się w najbliższej przyszłości powtórne zorganizowanie tego typu zajęć. Przewiduje się również możliwość cyklicznego wznawiania kursu dla większej liczby uczestników.