DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA CZŁONKÓW

Oprócz spotkań wspólnych, studenci są aktywni również w trybie indywidualnym. Zainteresowani członkowie Koła mają dostęp do aparatury kontrolno-pomiarowej i warsztatu elektronicznego oraz mogą korzystać z fachowych porad pracowników Instytutu. W ramach tej działalności uczestnicy wykonują urządzenia elektroniczne związane z ich prywatnymi zainteresowaniami, a także praktyczne aplikacje związane z pracami dyplomowymi realizowanymi przez niektórych członków.