WALNE ZEBRANIE

Walne zebranie członków Koła Naukowego Elektroników Praktyków odbyło się w dniu 19.10.2010r. Na zebraniu powołano nowy Zarząd Koła.