Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Wykładane przedmioty

Przedmioty wykładane na dziennych magisterskich studiach jednolitych na kierunku Elektrotechnika z uwzględnieniem specjalności Automatyka i Metrologia Elektryczna

Dzienne jednolite studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej na kierunku Elektrotechnika są studiami dziesięciosemestralnymi. Przedmioty wykładane przez pierwszych sześć semestrów są wspólne dla wszystkich studentów. Na VII semestrze następuje podział na specjalności. Ostatni semestr jest semestrem przeznaczonym na realizację pracy dyplomowej. W trakcie studiów studenci odbywają dwie praktyki: czterotygodniową praktykę elektromontażową po semestrze IV oraz ośmiotygodniową praktykę dyplomową.

Katedra Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej (IMiAE) prowadzi specjalność "Automatyka i Metrologia Elektryczna". Absolwent tej specjalności uzyskuje tytuł magistra inżyniera elektryka o specjalności automatyka i metrologia elektryczna.

Wykładane przedmioty podzielić można na:

  • podstawowe
  • nietechniczne
  • techniczne
  • specjalnościowe

Przedmioty podstawowe wykładane są na semestrach I - V. Należą do nich przedmioty matematyczne (Algebra, Analiza Matematyczna, Wybrane Działy Matematyki, Metody Numeryczne), Fizyka, elektrotechnika (Podstawy Elektrotechniki, Teoria Obwodów, Dynamika Obwodów Elektrycznych, Teoria Pola Elektromagnetycznego) przedmioty informatyczne (Podstawy Informatyki, Języki Programowania, Grafika Komputerowa, Komputerowy Zapis Konstrukcji), Materiałoznawstwo Elektrotechniczne, Mechanika i Wytrzymałość Materiałów, Termodynamika i Termokinetyka. Przedmiot Materiałoznawstwo Elektrotechniczne jest prowadzony przez pracowników Katedry Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej (IMiAE).

Przedmioty nietechniczne wykładane są na semestrach I - VII oraz IX. Należą do nich języki obce, przedmioty ekonomiczno-gospodarcze, przedmiot humanistyczny oraz wychowanie fizyczne.

Przedmioty techniczne wykładane są na semestrach I - VII. Należą do nich: Metrologia, Elektronika, Energia Elektryczna i Bezpieczeństwo Użytkowania, Automatyka i Sterowanie, Maszyny Elektryczne, Technika Cyfrowa i Mikroprocesorowa, Technika Wysokich Napięć, Podstawy Elektroenergetyki, Energoelektronika, Urządzenia Elektryczne. Przedmioty: Metrologia, Elektronika, Technika Cyfrowa i Mikroprocesorowa są prowadzone przez pracowników IMiAE.

Przedmioty specjalnościowe wykładane są w grupach specjalnościowych tworzonych od semestru VII. Dzieli się je na przedmioty obligatoryjne oraz obieralne. Niemal wszystkie są prowadzone przez pracowników IMiAE. Siatkę przedmiotów obligatoryjnych i obieralnych wykładanych na specjalności Automatyka i Metrologia Elektryczna przedstawiono w poniższej tabeli.

Przedmioty obligatoryjne Semestr VII Semestr VIII Semestr IX
ETCS w ć l p s ETCS w ć l p s ETCS w ć l p s
Elektroniczne układy pomiarowe 3 2 - - 1 - 6 1E - 3 - -
Teoria pomiaru 3 2 - - - 1
Elektryczne metody i przyrządy pomiarowe 3 2 - - - 1 6 2E - 3 - -
Miernictwo przemysłowe 2 3 - - - - 2 1 - - - 1 5 - - 3E - -
Dynamika i identyfikacja obiektów 4 1 - - - 1
Komputerowe systemy automatyki i pomiarów 5 2E 1 - - -
Technologia aparatury elektronicznej 5 1 - - 2 2
Razem 14 11 11
Przedmioty obligatoryjne Semestr VII Semestr VIII Semestr IX
ETCS w ć l p s ETCS w ć l p s ETCS w ć l p s
Miernictwo materiałowe 4 1 - 2E - -
Elektromechaniczne elementy wykonawcze 1 1 - - - - 2 - - 2 - -
Programowanie przyrządów mikroprocesorowych 2 1 1 - - - 2 - - 2 - -
Uruchamianie przyrządów mikroprocesorowych 2 1 - 1 - -
Konstrukcja przetworników pomiarowych 2 1 - - 1 -
Miernictwo precyzyjne 3 1 - 1 - 1
Sterowniki programowane w układach automatyki 4 1E - - 1 -
Oprogramowanie systemów pomiarowych 2 2 - - - -
Specjalizowane układy elektron. w systemach pomiarowych 2 1 - - - 1
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 3 2 - - - 1
Razem 0 14 12