Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Praca dyplomowa

Ważne informacje dotyczące procesu dyplomowania

Procedury
Druki (m. in. wzór strony tytułowej)

Plakat wydrukowany w formacie A3 należy złożyć w sekretariacie Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki przed planowanym egzaminem inżynierskim/obroną pracy dyplomowej.

Szablon plakatu pracy dyplomowej

Wskazówki edytorskie