Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Materiały dydaktyczne

Instrukcja sporządzenia sprawozdania z ćwiczenia w laboratorium KMEiA

Laboratorium z Metrologii
Laboratorium Miernictwa Wielkości Nieelektrycznych
 1. Właściwości dynamiczne przetworników temperatury
 2. Badanie przetworników siły
 3. Badanie tensometrów
 4. Przetworniki ciśnienia
 5. Pomiary prędkości obrotowej
 6. Pomiar przemieszczeń liniowych i kątowych
 7. Pomiary drgań
 8. Właściwości statyczne czujników temperatury
 9. Pomiary przepływu
 10. Bezkotaktowe pomiary odległosci
Laboratorium z Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych
 1. DFL1
 2. DFL2
 3. DFL3
 4. DFL4
Technika Cyfrowa
Serwisy Internetowe
Systemy Operacyjne