Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Aktualności

Seminarium wyjazdowe studentów II, IV oraz VI semestru kierunku Energetyka do Soliny

W dniach 4 – 6 czerwca 2018r. odbyło się seminarium wyjazdowe studentów II, IV oraz VI semestru kierunku Energetyka oraz studentów VI semestru kierunku Informatyka do Soliny. Celem seminarium było przeprowadzenie zaliczenia sprawozdań z laboratorium przedmiotu Programowanie mikrokontrolerów a także zwiedzenie elektrowni i zapory wodnej w Solinie. Organizatorami wyjazdu byli pracownicy Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki dr inż. Beata Krupanek oraz dr inż. Ryszard Bogacz a także pracownik Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów dr inż. Paweł Kubek. Pierwszego dnia grupa autokarem przyjechała na miejsce około godziny 18.00 ze względu na postoje w Tarnowie oraz Sanoku. Wieczorem odbył się integracyjny grill dla wszystkich uczestników.


Okolice portu SolinaW czasie wyjazdu studenci mieli możliwość skorzystania z rejsów statkiem po jeziorze


Drugiego dnia rano studenci zwiedzali zaporę wodną oraz elektrownię w Solinie. Tam mieli możliwość zapoznania się z budową i pracą takiej elektrowni, co dla studentów kierunku Energetyka jest bardzo istotne. Zapora w Solinie jest największą tego typu budowlą hydrotechniczną w Polsce. Budowę zapory rozpoczęto w 1960 r. Główne prace ziemne i roboty fundamentowe zakończono w 1964 r. W lipcu tegoż roku rozpoczęto wznoszenie korpusu tamy. Podstawowe prace betoniarskie przy zaporze zamknięto pod koniec lutego 1968 r. W międzyczasie trwała budowa budynku elektrowni i montaż urządzeń hydroenergetycznych.


Pod Elektrownią Wodą SolinaWracając ze zwiedzania Elektrowni


Wstępny rozruch pierwszej turbiny odbył się 9 marca 1968 r., a 20 lipca oddano zaporę do eksploatacji. Głównym projektantem całego kompleksu hydroenergetycznego był inż. Feliks Niczkie. Zbiornik Soliński powstały na skutek budowy zapory ma powierzchnię ok. 22 km2 i największą w Polsce pojemność (472 mln m3). Jezioro ma bardzo rozwiniętą linię brzegową (ok. 166 km przy średnim stanie wody z lustrem na poziomie 420 m n.p.m.), z licznie występującymi zatoczkami – ujściami strumieni. Maksymalna głębokość zbiornika to 60 m przy zaporze. Poniżej zapory znajduje się elektrownia wodna o mocy 200 MW. Popołudniem tego samego dnia odbyło się zaliczenie sprawozdań laboratoryjnych.

Zamek w Krasiczynie


Trzeciego dnia w drodze powrotnej został zwiedzony zamek w Krasiczynie, który położony jest na trakcie Przemyśl-Sanok, w pobliżu przeprawy przez San. Zamek, pomimo licznych pożarów i wojen, zachował prawie niezmienioną sylwetkę, jaką nadano mu na początku XVII wieku. Wybudowany w formie czworoboku zorientowany został ścianami według stron świata. Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych zamku jest mieszcząca się w Baszcie Boskiej kaplica przyrównywana do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Na uwagę zasługują również bogato rzeźbione portale, loggie, arkady i unikalne dekoracje ścienne, tzw. sgraffita (ich całkowitą powierzchnię oblicza się na około 7000 m2).

Informację przekazał(a): Ryszard Bogacz
Dodane: 2018-07-11 00:00:00