Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Rys historyczny

Katedra Miernictwa Elektrycznego powstała w 1945 roku. Początkowo była prowadzona przez profesora kontraktowego mgr inż. Edwarda Niwiąskiego. Z końcem 1947 roku kierownictwo Katedry objął zastępca profesora mgr inż. Wincenty Podlacha, nauczyciel akademicki Politechniki Lwowskiej.

W roku 1956 został utworzony nowy kierunek działalności Katedry - powstał Zakład Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych prowadzony przez prof. zw. mgr inż. Edmunda Romera. Było to pierwsze znaczące wydarzenie w procesie przeobrażeń miernictwa elektro-energetycznego w nowoczesną metrologię elektryczną.

W roku 1961 kierownictwo Katedry objął prof. mgr inż. Mieczysław Pluciński. I od tej daty rozpoczął się dynamiczny rozwój podległej mu placówki. Wzrosła liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i wypromowanych doktorów, wzbogaciło się zaplecze dydaktyczne i naukowe Katedry, zaczęto organizować regularne seminaria i konferencje.

W 1964 roku w Katedrze powstał Zakład Miernictwa Wielkości Nieelektrycznych pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Ryszarda Hagla.

W 1969 roku, w wyniku zmiany struktury Wydziału Elektrycznego, utworzono Katedrę Technologii i Metrologii Elektrycznej obejmującą Katedrę Miernictwa Elektrycznego, Zespół Maszyn Elektrycznych oraz Zespół Materiałów i Układów Izolacyjnych Wysokich Napięć. Po oddzieleniu się w 1971 roku tego ostatniego Zespołu z pozostałych dwóch jednostek utworzono Instytut Metrologii i Maszyn Elektrycznych. W 1973 roku powstał samodzielny Zakład Maszyn Elektrycznych, a Instytut przyjął nazwę Instytutu Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej.

W 1988 roku skorygowano nazwę Instytutu, tak aby bardziej odpowiadała profilowi dydaktycznemu i zainteresowaniom pracowników. Instytut przyjął miano Instytutu Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej. Od 1984 roku, czyli od przejęcia na emeryturę prof. mgr inż. M. Plucińskiego, do 2003 roku dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. inż. Brunon Szadkowski. W okresie tym wdrożono nowe programy nauczania przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych prowadzonych przez Instytut, opracowano nowe stanowiska laboratoryjne i zmodernizowano stanowiska istniejące oraz opublikowano wiele podręczników i skryptów dla studentów Wydziału Elektrycznego.

W 2006 roku została zmieniona nazwa Instytutu. Obecnie jest to Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki. Od 2006 roku do września 2009 roku Dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis.

Od września 2009 roku do 30 września 2012 roku Dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. inż. Lesław Topór-Kamiński.

Od 1 października 2012 roku dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. inż. Marian Kampik.

Od 1 września 2017 roku kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Marian Kampik.