Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna prowadzona jest w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki w dwóch zakładach - Zakładzie Metrologii i Automatyki i Zakładzie Elektroniki. Zespół 4 Profesorów, 16 doktorów nauk technicznych i 10 magistrów inżynierów prowadzi zajęcia dla studentów:

 • Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
 • Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku,

oraz realizuje programy wybranych przedmiotów dla studentów innych wydziałów Politechniki Śląskiej.

Wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i seminaryjne prowadzone są na następujących kierunkach studiów:

Elektrotechnika:
 • studia dwustopniowe stacjonarne w Gliwicach;
 • studia jednostopniowe stacjonarne w CKI w Rybniku;
 • studia doktoranckie stacjonarne w Gliwicach;
 • studia jednostopniowe niestacjonarne w Gliwicach i w CKI w Rybniku;
 • studia uzupełniające II stopnia niestacjonarne w Gliwicach;
 • studia jednostopniowe zaoczne w Gliwicach i w CKI w Rybniku;
 • zaoczne studia doktoranckie (III stopnia) w Gliwicach.
Elektronika i Telekomunikacja:
 • studia dwustopniowe stacjonarne w Gliwicach;
 • studia uzupełniające II stopnia stacjonarne w Gliwicach
 • studia jednostopniowe niestacjonarne w Gliwicach;
 • studia jednostopniowe zaoczne w Gliwicach;
 • zaoczne studia doktoranckie (III stopnia) w Gliwicach.

Tematyka zajęć prowadzonych przez Instytut dla studentów studiów stopnia I do III zawiera się w sześciu głównych obszarach:

 • Metrologia (zajęcia z zakresu: podstaw metrologii, teorii pomiaru, miernictwa przemysłowego, miernictwa materiałowego, miernictwa dynamicznego, miernictwa precyzyjnego),
 • Automatyka i sterowanie (zajęcia z zakresu: podstaw automatyki, sterowników programowalnych, identyfikacji, sensoryki),
 • Elektronika (zajęcia z zakresu: podstaw elektroniki, technologii aparatury elektronicznej, pomiarów i przyrządów elektronicznych, miernictwa elektronicznego, cyfrowego przetwarzania sygnałów, kompatybilności elektromagnetycznej),
 • Technika cyfrowa i mikroprocesorowa (zajęcia z zakresu: podstaw techniki cyfrowej, podstaw techniki mikroprocesorowej, komputerowych systemów pomiarowych, programowania układów mikroprocesorowych, systemów informacyjnych).
 • Telekomunikacja (zajęcia z zakresu podstaw telekomunikacji, systemów i sieci telekomunikacyjnych, diagnostyki informatycznych sieci rozległych i systemów informacyjnych).
 • Prawa gospodarczego i podstaw marketingu.

W Instytucie wykorzystywane są następujące laboratoria dydaktyczne przedmiotów technicznych:

 • laboratorium metrologii i techniki eksperymentu;
 • laboratorium techniki pomiarów;
 • laboratorium elektroniki;
 • laboratorium materiałoznawstwa elektronicznego;
 • laboratorium podstaw automatyki i sterowania;
 • laboratorium systemów operacyjnych;
 • laboratorium techniki cyfrowej i mikroprocesorowej;
 • laboratorium podstaw telekomunikacji;
 • laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej

i specjalnościowych:

 • laboratorium cyfrowych układów programowalnych;
 • laboratorium miernictwa materiałowego;
 • laboratorium pomiarów w systemach telekomunikacyjnych;
 • laboratorium komputerowych systemów automatyki i pomiarów;
 • laboratorium sensoryki;
 • laboratorium uruchamiania urządzeń mikroprocesorowych;
 • laboratorium systemów informacyjnych;
 • laboratorium programowania przyrządów mikroprocesorowych;
 • laboratorium miernictwa i diagnostyki systemów;
 • laboratorium pomiarów i przyrządów elektronicznych;
 • laboratorium miernictwa precyzyjnego;
 • laboratorium miernictwa przemysłowego;
 • laboratorium elektronicznych układów pomiarowych;
 • laboratorium elektrycznych układów pomiarowych;
 • laboratorium sterowników programowalnych.

Instytut prowadzi również zaoczne dwusemestralne studia podyplomowe:

 • Organizacja i Akredytacja Laboratoriów
 • Systemy Pomiarowe i Sterowniki Programowalne
 • Sieci Komputerowe i Systemy Telekomunikacyjne

Realizowane przez pracowników Instytutu programy zajęć odpowiadają współczesnym wyzwaniom nauki i techniki. Ciągła modernizacja laboratoriów umożliwia studentom poznanie nowoczesnych technologii, aktualnie stosowanych w przemyśle. Uzupełnieniem programów zajęć są wycieczki do nowoczesnych zakładów przemysłowych i wiodących instytutów naukowo-badawczych, uczestnictwo w prezentacjach innowacyjnych technologii i aparatury oraz praktyki zawodowe i naukowe w kraju i zagranicą. Swoje zainteresowania w dziedzinie elektroniki studenci mogą pogłębiaą w Kole Naukowym - Elektronik Praktyk. Instytut prowadzi współpracę naukową międzynarodową m.in. z Physikalisch Technische Bundesanstalt w Niemczech oraz z Uniwersytetem Arystotelesa w Tessalonikach w Grecji.