WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

KOMITET METROLOGII I APARATURY NAUKOWEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej liczy 25 członków. Przewodniczącym Komitetu jest Prof. Eugeniusz Ratajczyk z Politechniki Warszawskiej. W ramach Komitetu działa 5 sekcji, do których należy łącznie 120 członków. Pracownicy Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki (prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis, prof. dr hab. inż. Jan Zakrzewski ) aktywnie uczestniczą w jego pracach, a ponadto prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Podstawowych Problemów Metrologii Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Poniżej znajdują się zdjęcia osób wchodzących w skład Zarządu Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej [PAK nr 2/2004 - wydanie specjalne].

Komitet PAN

Prace Komitetu odbywają się na organizowanych w różnych ośrodkach naukowych kraju posiedzeniach plenarnych oraz na zebraniach poszczególnych sekcji. Komitet współpracuje z KBN, ponadto obejmuje patronat nad licznymi konferencjami z obszaru metrologii oraz wykazuje dużą aktywność wydawniczą i konferencyjną zarówno krajową jak i zagraniczną.