PRACOWNICY

mgr inż.
Wojciech BARWINEK

tel. (032) 237-28-00


Specjalności

Miernictwo elektryczne, Układy mikroprocesorowe, Programowalne układy logiczne


Działalność naukowo-badawcza

Problematyka pomiarów dużej dokładności, Systemy akwizycji danych


Działalność dydaktyczna

Metrologia, Miernictwo Wielkości Nieelektrycznych


Zainteresowania pozazawodowe

motocross, pszczelarstwo, piłka nożna


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników