PRACOWNICY

dr inż.
Ryszard BOGACZ

tel. (032) 237-27-49


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Elektronika.


Specjalności

Metrologia elektryczna, Programowanie przyrządów mikroprocesorowych.


Działalność naukowo-badawcza

Bieżąca korekcja błędów dynamicznych przenikania metanu przez osłony ognioszczelne czujników pelistorowych.


Działalność dydaktyczna

Programowania przyrządów mikroprocesorowych, Technika cyfrowa i mikroprocesorowa, Uruchamianie urządzeń mikroprocesorowych.


Zainteresowania pozazawodowe

Mikrokontrolery 8 bitowe rodziny MCS51 oraz ATMEL AVR, zastosowanie mikrokontrolerów w układach pomiarowych i sterujących, programowanie w asemblerze.


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników