PRACOWNICY

mgr inż.
Marek WYMYSŁO

tel. (032) 237-28-00


Dyscypliny naukowe

Elektronika, Telekomunikacja, Informatyka


Specjalności

Sieci komputerowe, Technika cyfrowa i mikroprocesorowa, Sztuczna inteligencja


Działalność naukowo-badawcza

Analiza błędów powodowanych opóźnieniami w systemie


Działalność dydaktyczna

Sieci komputerowe, Technika cyfrowa i mikroprocesorowa, Teleinformatyka prosumencka


Zainteresowania pozazawodowe

Programowanie mikrokontrolerów rodziny ATMEL AVR, Programowanie w systemie LINUX


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników