PRACOWNICY

prof. dr hab. inż.
Marian KAMPIK
Dyrektor Instytutu


tel. (032) 237-12-41


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Elektronika.


Specjalności

Aparatura elektroniczna, Metrologia elektryczna, Miernictwo elektroniczne.


Działalność naukowo-badawcza

Dokładne pomiary wielkości elektrycznych. Wzorce napięcia przemiennego (transfery ac-dc, wzorcowe termiczne przetworniki wartości skutecznej). Źródła i kalibratory napięcia stałego i przemiennego. Wzmacniacze pomiarowe. Cyfrowa synteza sygnału. Systemy pomiarowe. Projektowanie elektronicznej aparatury pomiarowej o bardzo dużej dokładności.


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Twórca specjalistycznej aparatury, wykorzystywanej w zagranicznych ośrodkach metrologicznych. Od 1992 roku członek międzynarodowego zespołu, który w Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Niemcy), opracował najwyższej klasy wzorce oraz wzorcowe metody pomiaru napięcia przemiennego. Laureat zespołowej nagrody Siemensa (2003 r.), przyznanej za opracowanie komparatora grupowego wzorca indukcyjności własnej. Autor około 70 publikacji w tym 2 monografii i 1 patentu.


Działalność dydaktyczna

Wykłady autorskie:
- Technologia Aparatury Elektronicznej
- Cyfrowe Układy Programowalne
- Pomiary i Przyrządy Elektroniczne
- Technika Pomiarów (CKI Rybnik)
- Metrologia (CKI Rybnik)


Tematyka prac dyplomowych

Zagadnienia związane z projektowaniem elektronicznej aparatury pomiarowej.


Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej, Komisja Metrologii Polskiej Akademii Nauk o/Katowice, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Sekcja Podstawowych Problemów Metrologii Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Stowarzyszenie Elektryków Polskich.


Zainteresowania pozazawodowe

hermeneutyka, turystyka piesza


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników