PRACOWNICY

dr inż.
Michał GRZENIK

tel. (032) 237-10-64


Dyscypliny naukowe

Elektronika i telekomunikacja, Informatyka.


Specjalności

Miernictwo elektroniczne.


Działalność naukowo-badawcza

Koncentruje się wokół dokładnych pomiarów wielkości elektrycznych, w szczególności pierwotnych wzorców napięcia przemiennego wykorzystujących termiczne przetworniki wartości skutecznej.


Działalność dydaktyczna

Metrologia; Elektronika; Systemy operacyjne; Sieci komputerowe; Konfigurowalne układy logiczne.


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników