PRACOWNICY

dr inż.
Maria BOJARSKA, doc. Pol. Śl.

tel. (032) 237-10-01


Działalność naukowo-badawcza

Przenoszenie sygnałów stochastycznych przez przetworniki pomiarowe. Ocena jakości tłumienia szumów przez przetworniki pomiarowe. Korelacyjne metody oceny stosunku sygnał- szum w przyrządach elektronicznych.


Działalność dydaktyczna

Elektronika (ćwiczenia, laboratorium),
Elektroniczne układy i przyrządy pomiarowe (laboratorium),
Metrologia (laboratorium),
Konwersatorium z języka angielskiego technicznego na studiach doktoranckich,
Konwersatorium z języka angielskiego technicznego na drugim stopniu studiów stacjonarnych o specjalności Optoelektronika,
Wprowadzanie studiów w języku angielskim na kierunkach Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja,
Opracowanie i bieżąca korekta suplementu dyplomowego w języku angielskim.


Zainteresowania pozazawodowe

Muzyka, język angielski, taniec, turystyka zagraniczna.


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników