PRACOWNICY

prof. dr hab. inż.
Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI

tel. (032) 237-25-12


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Informatyka, Elektronika.


Specjalności

Elektrotechnika teoretyczna, Układy elektroniczne, Komputerowe systemy sterowania, Zastosowanie komputerów w technice, Układy rozmyte, Sieci neuronowe, Komputerowe metody analizy, symulacji i sterowania układów, Elektroniczne układy pomiarowe.


Działalność naukowo-badawcza

Obszar zainteresowań badawczych i dydaktycznych dotyczy zagadnień związanych z teorią obwodów elektrycznych i elektronicznych, a szczególnie teorią elektrycznych układów aktywnych, modelowaniem układów elektronicznych za pomocą elementów osobliwych oraz konstrukcji i zastosowań nowoczesnych wzmacniaczy operacyjnych w tym analogowych układów sterowanych i programowalnych. Jest autorem lub współautorem ponad 130 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą w tym 2 monografii oraz 4 zgłoszeń patentowych. Za swoją działalność naukową został 5-krotnie wyróżniony nagrodami indywidualnymi i zespołowymi JM Rektora Politechniki Śląskiej.
Teoretyczne i praktyczne modelowanie nowoczesnych wzmacniaczy elektronicznych ze szczególnym naciskiem na wzmacniacze wielozaciskowe oraz różnorodnych układów z ich zastosowaniem. Są to takie wzmacniacze jak: konwejery prądowe, tranzrezystancyjne wzmacniacze operacyjne, różnicowo-różnicowe wzmacniacze operacyjne, oraz wzmacniacze operacyjne prądowe i ze sprzężeniem prądowym, a także typu czterozaciskowy nullor nieuziemiony.
Badania związane z konstrukcją i modelowaniem komputerowym wielowejściowych tranzystorów polowych z bramka swobodną (FGMOS) oraz ich zastosowaniem do budowy elektronicznych układów wzmacniających nieliniowych, wielowejściowych i o sterowanych parametrach.
Badania związane z konstrukcję i zastosowaniem scalonych analogowych układów programowalnych komputerowo z wewnętrzną matrycą pamięci nieulotnej kodującej strukturę oraz parametry projektowanego układu.
Badanie analogowych układów typu „wewnętrznie nieliniowych, zewnętrznie liniowych” (ELIN) o różnorodnych nieliniowych funkcjach przetwarzania i z zastosowaniem różnorodnych elementów i wzmacniaczy elektronicznych, oraz możliwości ich zastosowań w układach przetwarzania sygnałów i metrologii.


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autor lub współautor ponad 130 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w tym 2 monografii oraz 4 zgłoszeń patentowych. Autor 5 skryptów oraz 4 podręczników akademickich. Promotor ukończonej pracy doktorskiej oraz wielu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Wyróżnienie nagrodami JM Rektora Politechniki Śląskiej oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.


Działalność dydaktyczna

Dorobek dydaktyczny obejmuje współautorstwo i autorstwo 5 skryptów oraz 4 podręczników akademickich wydanych po habilitacji. Jest autorem wielu ćwiczeń laboratoryjnych oraz 8 programów przedmiotów wykładanych na Wydziałach: Elektrycznym, Chemicznym i Mechanicznym. Jest promotorem jednej ukończonej pracy doktorskiej, dwóch otwartych przewodów doktorskich oraz wielu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Za swoją działalność dydaktyczną był 8-krotnie wyróżniany nagrodami JM Rektora Politechniki Śląskiej oraz raz Zespołową Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.
Zakres zajęć dydaktycznych obejmował lub nadal obejmuje prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych, tablicowych, seminariów oraz wykładów z wszystkich kursów elektrotechniki teoretycznej, podstaw elektrotechniki i elektroniki, układów z przełączanymi kondensatorami i prądami, analogowych elektronicznych układów specjalnych, specjalizowanych układów elektronicznych w systemach pomiarowych oraz nowoczesnych wzmacniaczy operacyjnych i analogowych układów programowalnych. Zajęcia te prowadzone są na studiach magisterskich i inżynierskich na Wydziale Elektrycznym, a także na kilku wydziałach nieelektrycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach.


Tematyka prac dyplomowych

Nowoczesne analogowe układy elektroniczne, wielowejściowe i programowalne, przystosowane do współpracy z układami cyfrowymi.


Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich.


Zainteresowania pozazawodowe

Pszczelarstwo i hodowla pszczół.


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników