PRACOWNICY

dr inż.
Krzysztof MUSIOŁ

tel. (032) 237-10-64


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Elektronika.


Specjalności

Metrologia elektryczna, Aparatura elektroniczna.


Działalność naukowo-badawcza

 • Precyzyjne układy do pomiaru składowych impedancji
 • Komparatory różnicowe
 • Cyfrowe metody komparacji wzorców impedancji
 • Pomiary kąta przesunięcia fazowego
 • Termostaty dla wzorców impedancji
 • Wzorce napięcia stałego i przemiennego
 • Spójność pomiarowa


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

 • Opracowanie i wdrożenie do stosowania w Krajowych Instytutach Metrologicznych (PTB i GUM) multipleksera wzorców indukcyjności własnej
 • Kierownictwo projektu badawczego dotyczącego cyfrowych układów komparacji wzorców impedancji


Działalność dydaktyczna

  Wykłady autorskie:
 • Podstawy automatyki i sterowania (NZG)
 • Techniki i systemy multimedialne
 • Basics of Measurements
 • Podstawy Miernictwa (MT)
 • Technika opracowania danych pomiarowych
  Laboratoria:
 • Metrologii Elektrycznej (Kierownictwo)
 • Podstaw Automatyki i Sterowania
 • Miernictwa Wielkości Nieelektrycznych
 • Sensoryki


Tematyka prac dyplomowych

Przełączniki koncentryczne; Multipleksery; Precyzyjne układy pomiarowe; Układy automatycznej regulacji; Sterowniki programowalne.


Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej


Zainteresowania pozazawodowe

Sport, turystyka, muzyka


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników