PRACOWNICY

dr inż.
Krzysztof KONOPKA

tel. (032) 237-17-69


Dyscypliny naukowe

Informatyka, Elektrotechnika, Elektronika, Telekomunikacja.


Specjalności

Metrologia elektryczna, Programowanie układów mikroprocesorowych, Programowanie w językach graficznych, Modelowanie i symulacja komputerowa, Transmisja danych w systemach komputerowych.


Działalność naukowo-badawcza

Badanie dokładności złożonych torów przetwarzania z konwersją analogowo-cyfrową


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Publikacja 14 artykułów w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Praca doktorska: Modelowanie niepewności w torach przetwarzania analogowo-cyfrowego.


Działalność dydaktyczna

Komputerowe systemy pomiarowe
Programowanie urządzeń mikroprocesorowych
Technika mikroprocesorowa
Technika cyfrowa
Programowanie w językach graficznych (LabView)


Tematyka prac dyplomowych

Systemy pomiarowe i pomiarowo-sterujące, Programowanie w języku graficznym (LabVIEW), Interfejsy, Układy mikroprocesorowe, Programowanie układów mikroprocesorowych.


Zainteresowania pozazawodowe

motocykle, wycieczki górskie, kajakarstwo, narciarstwo


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników