PRACOWNICY

dr inż.
Janusz TOKARSKI

tel. (032) 237-20-05


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Elektronika.


Specjalności

Metrologia elektryczna.


Działalność naukowo-badawcza

Komputerowe systemy pomiarowe: do automatycznego badania silników asynchronicz-nych, pomiaru geometrii i odkształceń kołowych zestawów kolejowych, automatycznego wyznaczania błędów przekładni przekładników prądowych. Analiza, badanie i konstrukcje higrometrów do pomiaru temperatury punktu rosy. Mikroprocesorowe termometry, termo-anemometry, mikromanometry różnicowe, przepływomierze elektromagnetyczne. Pomiary napięć powrotnych w elektrotechnicznych układach izolacyjnych. Mikroprocesorowe przyrządy pomiarowe o znikomo małym poborze mocy. Analiza właściwości metrologicz-nych pomiarowych aplikacji układów mikroprocesorowych.


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Rozprawa doktorska „ Analiza, badania i konstrukcja wilgotnościomierza na zasadzie punktu rosy z bieżącym bezpośrednim odczytem”. Nagrody rektorskie za pracę naukową oraz nagroda Ministra za obronę pracy doktorskiej z wyróżnieniem. Promotorstwo kilkudziesięciu prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich. Ponad dwadzieścia publikacji naukowych i dydaktycznych.


Działalność dydaktyczna

Wykłady z przedmiotów:
- Technika cyfrowa i mikroprocesorowa,
- Technika cyfrowa,
- Mikroprocesory w układach sterowania,
- Uruchamianie urządzeń mikroprocesorowych,
- Projektowanie przyrządów mikroprocesorowych,
- Mikroprocesory,
- Komputerowe systemy pomiarowe.


Tematyka prac dyplomowych

Projektowanie, konstrukcja i badanie różnych urządzeń mikroprocesorowych, przyrządów pomiarowych, rejestratorów cyfrowych i układów transmisji danych.


Zainteresowania pozazawodowe

Muzyka, gitara klasyczna.


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników