PRACOWNICY

dr hab. inż.
Jerzy ROJ

tel. (032) 237-18-28


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Elektronika, Informatyka.


Specjalności

Metrologia elektryczna, Aparatura elektroniczna, Miernictwo elektroniczne, Komputerowe systemy pomiarowe.


Działalność naukowo-badawcza

Zagadnienia związane z programowym podwyższaniem dokładności przyrządów pomiarowych. Badania szybkich algorytmów korekcji statycznej oraz dynamicznej nieliniowych przetworników pomiarowych. Opracowywanie modeli błędów oraz modeli niepewności przetworników próbkujących. Badania metrologicznych właściwości sztucznych sieci neuronowych i możliwości ich zastosowania w przyrządach pomiarowych. Neuronowe odtwarzanie sygnałów pomiarowych.


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Opracowanie układu do wyznaczania stężenia metanu za pomocą mostka pelistorowego zasilanego impulsowo. Zastosowanie sieci neuronowych do odtwarzania wielkości wejściowych nieliniowych czujników pomiarowych.


Działalność dydaktyczna

  Wykłady autorskie:
 • Podstawy Elektroniki,
 • Technika Cyfrowa i Mikroprocesorowa,
 • Programowanie Układów Mikroprocesorowych,
 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów,
 • Digital and Microprocessor Techniques.
  Laboratoria:
 • Podstaw Elektroniki,
 • Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej,
 • Programowania Układów Mikroprocesorowych,
 • Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów,
 • Digital and Microprocessor Techniques.


Tematyka prac dyplomowych

Sztuczne sieci neuronowe, Mikroprocesorowe przyrządy pomiarowe.


Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Komisja Metrologii Polskiej Akademii Nauk o/Katowice


Zainteresowania pozazawodowe

Analogowe efekty gitarowe, wzmacniacze. Narciarstwo, tenis stołowy.


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników