PRACOWNICY

prof dr hab. inż.
Jerzy JAKUBIEC

tel. (032) 237-25-05


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Elektronika, Informatyka.


Specjalności

Metrologia, Programowanie przyrządów mikroprocesorowych, Komputerowe systemy pomiarowe, Modelowanie i symulacja komputerowa, Transmisja danych w systemach komputerowych.


Działalność naukowo-badawcza

Prowadzi badania w następujących dziedzinach:

 • podstawowe zagadnienia teorii pomiaru - modelowanie wyników pomiaru, obliczanie niepewności wyniku pomiaru,
 • modelowanie propagacji błędów w systemach pomiarowo-sterujących,
 • metrologiczna analiza właściwości algorytmów przetwarzania danych pomiarowych,
 • zastosowanie mikroprocesorów do podwyższania dokładności przetworników pomiarowych,
 • badanie opóźnień transmisji danych w systemach czasu rzeczywistego,
 • budowa i modelowanie właściwości systemów operacyjnych czasu rzeczywistego,
 • zastosowanie sieci neuronowych w systemach pomiarowych.


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autor i współautor ponad 110 publikacji, w tym 2 monografii oraz 3 podręczników akademickich. Kierownik ponad 40 prac naukowo - badawczych.


Działalność dydaktyczna

Wykłada przedmioty:

 • Komputerowe systemy automatyki i pomiarów.
 • Oprogramowanie systemów pomiarowych.
 • Systemy operacyjne.
 • Technika mikroprocesorowa.
 • Programowanie przyrządów mikroprocesorowych.
 • Systemy informacyjne.


Tematyka prac dyplomowych

Budowa i oprogramowanie nowych rozwiązań modułów w standardzie VMEbus i VXI, Systemy mobilne, Nowe rozwiązania przyrządów mikroprocesorowych, Oprogramowanie systemów pomiarowych.


Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Komisja Metrologii Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Sekcja Aparatury i Systemów Pomiarowych PAN.


Zainteresowania pozazawodowe

Działalność w organizacjach pozarządowych:
Prezes Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach,
Członek People to People Polska.
Hobby: narciarstwo, żeglarstwo, siatkówka, brydż.


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników