PRACOWNICY

dr inż.
Henryk URZĘDNICZOK

tel. (032) 237-20-68


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika.


Specjalności

Automatyka, Metrologia elektryczna.


Działalność naukowo-badawcza

Badania dotyczące czujników i przetworników pomiarowych, a w szczególnosci:

 • przetworników pomiarowych wieloparametrowych,
 • czujników składu mieszanin gazowych,
 • mikroelektronicznych czujników ciśnienia,
 • magnetoelastycznych czujników siły,
 • dynamiki czujników pomiarowych i układów dopasowujących,
 • korekcji statycznej i dynamicznej przetworników pomiarowych,
 • wpływu dynamiki przetworników pomiarowych na pracę układów regulacji i sterowania.


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową.


Działalność dydaktyczna

 • Automatyka i sterowanie,
 • Sterowniki programowalne,
 • Dynamika, modelowanie i identyfikacja,
 • Sensoryka i przetworniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych,
 • Systemy pomiarowe.


Tematyka prac dyplomowych

 • Systemy sterowania automatycznego z uwzględnieniem sterowników programowalnych,
 • Automatyczne systemy pomiarowe,
 • Sensoryka i programowalne przetworniki pomiarowe.


Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
 • International Frequency Sensor Association (IFSA),
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich.


Zainteresowania pozazawodowe

Turystyka, sporty wodne, muzyka klasyczna, literatura popularnonaukowa.


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników