PRACOWNICY

dr inż.
Damian GONSCZ

tel. (032) 237-19-14


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Elektronika.


Specjalności

Metrologia elektryczna, Aparatura elektroniczna, Miernictwo elektroniczne.


Działalność naukowo-badawcza

Analiza, badania i konstrukcja aparatury do pomiaru pól magnetycznych o niskich częstotliwościach. Bezkierunkowe przyrządy do wizualizacji pola magnetycznego. Pomiary poziomów hałasu przemysłowego i środowiskowego.


Działalność dydaktyczna

Elektronika (wykłady, ćwiczenia i laboratorium)
Kompatybilność elektromagnetyczna (laboratorium)
Technika Cyfrowa i Mikroprocesorowa (laboratorium)


Tematyka prac dyplomowych

Projektowanie i konstrukcja układów elektronicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej z zakresu metrologii elektrycznej i kompatybilności elektromagnetycznej.


Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Sekcja Podstawowych Problemów Metrologii Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk.


Zainteresowania pozazawodowe

Muzyka i fotografia


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników