PRACOWNICY

dr inż.
Bogusław KASPERCZYK
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki


tel. (032) 237-14-99, (032) 237-12-41


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika.


Specjalności

Metrologia, Materiałoznawstwo elektrotechniczne.


Działalność naukowo-badawcza

Opracowania naukowo – badawcze
Opracowanie metody pomiaru zawartości wilgoci w bibułce kondensatorowej zwijek przed impregnacją oraz stanowiska do pomiaru rezystywności wazeliny kondensatorowej stosowanej w procesie impregnacji zwijek kondensatorowych - zleceniodawca: SI Silesia Gliwice.
Opracowanie metody pomiaru rezystywności materiałów tlenkowych, stosowanych jako powłoki zewnętrzne elektrod w procesach elektrochemicznych – zleceniodawca: Instytut Elektrochemii Pol. Śl.
Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej układu pomiarowego do wyznaczania rezystywności warstwy aktywnej elektrod tytanowych -zleceniodawca: Instytut Elektrochemii Pol. Śl.
Opracowanie metody pomiaru spadku napięcia na aktywnych elektrodach tytanowych - zleceniodawca: Instytut Elektrochemii Pol. Śl.
Zaprojektowanie i skonstruowanie stanowiska do badań i szybkiego testowania elektrod stosowanych w przemysłowych procesach elektrochemicznych - zleceniodawca: Instytut Elektrochemii Pol. Śl.
Modernizacja elementów przeciwzakłóceniowych - zleceniodawca: SI Silesia Gliwice.
Opracowanie dokumentacji technicznej urządzenia terapeutycznego AMBIT 2000” - zleceniodawca: S.C. Bieruń.
Opracowanie i wykonanie przyrządu do ciągłego pomiaru rezystancji uzwojeń transformatorów – zleceniodawca: Fabryka Transformatorów w Mikołowie.
Pomiary wybranych wielkości charakteryzujących strukturę geometryczną powłok na podłożach z blach stalowych - praca n-b Pol.Śl.
Badanie wrażliwości elektromagnetycznego przetwornika do pomiaru grubości powłok dla wybranych parametrów charakteryzujących badany obiekt – praca n-b Pol.Śl.
Zaprojektowanie i wykonanie przyrządów pomiarowych stosowanych w kontroli produkcji - - zleceniodawca: SI Silesia Gliwice.

Ekspertyzy naukowe - techniczne
Przeprowadzenie pomiarów stopnia elektryzowania się pasów klinowych, antyelektrostatycznych w określonych warunkach – zleceniodawca: Zakłady Gazów Technicznych Gliwice.
Opracowanie analizy przyczyn występowania doziemień w silniku zgniatacza P 2700 3MW oraz zaprojektowanie zabezpieczeń od skutków doziemienia – zleceniodawca: Huta Zawiercie.
Badania i pomiary indukcji pola magnetycznego w prototypowym urządzeniu terapeutycznym AMBIT 2000 - zleceniodawca: S.C. Bieruń.
Badania pełne i bezpieczeństwa użytkowania kondensatorów i filtrów przeciwzakłóceniowych – zleceniodawca: SI Silesia Gliwice.
Sprawdzenie testerów filtrów i kondensatorów elektrycznych - zleceniodawca: SI Silesia Gliwice.
Ekspertyza przyczyn, przebiegu oraz zapobiegania awarii w układzie zasilania elektrycznego PEC – zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice.
Wybrane badania bezpieczeństwa zasilaczy serii SPS/MPS-25M na zgodność z Normą PN-EN 60950 – zleceniodawca: IMCON-INTEC – Gliwice.
Wybrane badania bezpieczeństwa zasilaczy z rodziny SPS/MPS-120/240S/CS na zgodność z Normą PN­EN 60950:2002. Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej – zleceniodawca: IMCON-INTEC – Gliwice.
Wybrane badania bezpieczeństwa zasilaczy z rodziny SPS/MPS-300PFC na zgodność z Normą PN­EN 60950:2002. Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej – zleceniodawca: IMCON-INTEC – Gliwice.
Wybrane badania bezpieczeństwa automatu do gier typu TS – zleceniodawca: Silesian Electronic Team SET Sp. z o.o. – Zabrze.
Wybrane badania bezpieczeństwa szafy grającej typu AMB0001 – Zleceniodawca: Silesian Electronic Team SET Sp. z o.o. – Zabrze.
Analiza uszkodzeń układów elektronicznych wagi samochodowej – Zleceniodawca: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o – Bytom.
Badania wyrobu Komputerowego Czytnika Wskazań Dystrybutora typu KCWD-92 w zakresie badań pełnych – Zleceniodawca: P.P.U. „ALMAR B&C” S.C.– Sosnowiec.
Badanie przyczyn utraty momentu hamującego licznika indukcyjnego energii elektrycznej – Sąd Rejonowy Mysłowice.
Wybranych badań kompatybilności elektromagnetycznej rejestratora cyfrowego typu Techno Vision X – zleceniodawca: SIMTEC SYSTEM Gliwice.
Pomiar prądów wstecznych IR diod półprzewodnikowych w układach mostkowych – Valeo Electric and Electronic Systems Sp z o.o. Czechowice – Dziedzice

Współpraca naukowo - badawcza
Instytut Elektrochemii Pol. Śl - współpraca w zakresie testowania elektrod stosowanych w przemysłowych procesach elektrochemicznych.
S.I. Silesia Gliwice - współpraca w zakresie modernizacji konstrukcji i badań filtrów i kondensatorów przeciwzakłóceniowych oraz projektowania i wykonania przyrządów pomiarowych stosowanych w kontroli procesu produkcji.
IMCON-INTEC – Gliwice - współpraca w zakresie wybrane badań bezpieczeństwa użytkowania na zgodność z normami zasilaczy produkowanych.
Valeo Electric and Electronic Systems Sp z o.o - współpraca w zakresie badania elementów elektronicznych stosowanych w instalacjach samochodowych.

Projekty naukowo – badawcze
Projekt Badawczy KBN nr 4 T10C 025 23 - Badania właściwości metrologicznych transformatorów pomiarowych o zmodyfikowanych strukturach i parametrach magnetowodów. Kierownik projektu.
Termin realizacji: październik 2002 – luty 2005

Projekt Badawczy Zamawiany nr PBZ-KBN-115/T08/2004 - Materiały inteligentne metaliczne, ceramiczne i polimerowe – projektowanie – otrzymywanie – właściwości – zastosowanie; wykonanie zadań badawczych w ramach pracy PBZ-KBN-115/T08/02 - Projektowanie, wytwarzanie, struktura, właściwości i zastosowanie metalicznych i ceramicznych materiałów magnetostrykcyjnych
Termin realizacji: grudzień 2005 – październik 2008


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Modelowanie właściwości elektromagnetycznych przetworników grubości powłok, opracowanie i wdrożenie technologii mieszanych izolacji w produkcji kondensatorów przeciwzakłóceniowych.


Działalność dydaktyczna

Zajęcia ćwiczeniowe, seminaryjne z:
Metrologii elektrycznej, Metrologii prawnej
oraz w:
Laboratorium Materiałoznawstwa elektrycznego i elektronicznego;
Laboratorium Elektrycznych metod i przyrządów pomiarowych;
Laboratorium Metrologii elektrycznej;
Laboratorium Elektroniki;
Laboratorium Diagnostyki urządzeń elektrycznych.


Tematyka prac dyplomowych

Projektowanie przyrządów do badań materiałów i sprzętu, Modelowanie numeryczne zjawisk i obiektów elektrycznych.


Zainteresowania pozazawodowe

Żeglarstwo, podróże, fotografia.


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników