PRACOWNICY

dr inż.
Artur SKÓRKOWSKI

tel. (032) 237-18-06


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Inżynieria materiałowa.


Specjalności

Miernictwo elektrotechniczne, Miernictwo materiałowe.


Działalność naukowo-badawcza

Miernictwo precyzyjne (konstruowanie i badania indukcyjnych dzielników napięcia, wzorcowanie przekładni napięciowej dzielników indukcyjnych w szerokim zakresie częstotliwości pracy)
Miernictwo przemysłowe (wzorcowanie rejestratorów, regulatorów i kalibratorów temperatury)
Przyrządy wirtualne (bezprzewodowe interfejsy pomiarowe, oprogramowanie w LabVIEW)


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Opracowanie metody wzorcowania indukcyjnych dzielników napięcia przy częstotliwościach do 100 kHz.


Działalność dydaktyczna

Metrologia (ćwiczenia , seminaria, laboratorium)
Elektryczne układy pomiarowe (laboratorium)
Elektryczne metody i przyrządy pomiarowe (laboratorium)
Elektryczne pomiary dokładne (laboratorium)
Teoria pomiaru (seminaria)
Technika obróbki danych pomiarowych (seminarium)
Miernictwo materiałowe (laboratorium)
Materiałoznawstwo elektroniczne (laboratorium)


Tematyka prac dyplomowych

Przyrządy wirtualne (programowanie w LabVIEW), Interfejsy pomiarowe.


Członkostwo w organizacjach naukowych

nstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Sekcja Podstawowych Problemów Metrologii Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.


Zainteresowania pozazawodowe

Sport i turystyka,
informatyka,
motoryzacja,
fotografia i obróbka obrazu.


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników