PRACOWNICY

dr inż.
Adam PILŚNIAK

tel. (032) 237-26-54


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Elektronika.


Specjalności

Metrologia elektryczna, Miernictwo elektroniczne, Automatyka.


Działalność naukowo-badawcza

Elektroniczne przetworniki wartości skutecznej na stałą; układy zewnętrznie liniowe, wewnętrznie nieliniowe (ELIN); źródła o stałej mocy


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Stypendium w Budapest University of Technology and Economics (Węgry).


Działalność dydaktyczna

Laboratorium: metrologii; podstaw elektroniki; elektronicznych przyrządów i układów pomiarowych


Zainteresowania pozazawodowe

Narciarstwo; podróże; gitara elektryczna – gra; elektronika, elektroakustyka (m.in. wzmacniacze lampowe), muzyka, film


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników