PRACOWNICY

dr inż.
Anna PIASKOWY

tel. (032) 237-26-09


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Informatyka, Elektronika


Specjalności

Metrologia elektryczna, Aparatura elektroniczna, Systemy pomiarowe


Działalność naukowo-badawcza

Dokładne pomiary impedancji. Badania transformatorów pomiarowych. Badania liczników energii elektrycznej.


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Opracowanie metod optymalizacji procesu projektowania oraz wzorcowania precyzyjnych transformatorów napięciowych, opracowanie metody pomiaru rezystancji i reaktancji rozproszenia uzwojeń transformatorów pomiarowych. Autorka około 30 publikacji w tym 2 patentów.


Działalność dydaktyczna

Systemy Operacyjne, Serwisy Internetowe, Podsatwy Metrologii, Podstawy Elektroniki, Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych.


Tematyka prac dyplomowych

Projektowanie oprogramowania oraz serwisów internetowych, Zastosowanie wybranych metod optymalizacji, Projektowanie i programowanie układów mikroprocesorowych


Członkostwo w organizacjach naukowych

Komisja Metrologii PAN O./Katowice, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej O./Gliwicko-Opolski, Koło nr 10 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Śląskiej


Zainteresowania pozazawodowe

Wspinaczka skałkowa, narciarstwo


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników