PRACOWNICY

dr inż.
Adam CICHY

tel. (032) 237-18-28, (032) 237-29-


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Elektronika.


Specjalności

Metrologia elektryczna, Aparatura elektroniczna.


Działalność naukowo-badawcza

quasi-zrównoważone metody pomiaru składowych immitancji,
pomiary przy częstotliwościach infraniskich,
pomiary kąta przesunięcia fazowego


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Opracowanie metod szybkiego pomiaru przesunięcia fazowego w paśmie częstotliwości podakustycznych. Opracowanie teorii i realizacja quasi-zrównoważonych układów do pomiaru składowych impedancji.


Działalność dydaktyczna

Metrologia - ćwiczenia, laboratorium, seminarium; Elektryczne Metody i Przyrządy Pomiarowe – wykład, laboratorium, seminarium; Elektryczne Układy Pomiarowe - wykład, laboratorium, seminarium.


Tematyka prac dyplomowych

Wirtualne przyrządy do pomiaru składowych impedancji, Aparatura elektroakustyczna, Przyrządy do pomiaru parametrów elementów elektronicznych stosowanych w elektroakustyce.


Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).


Zainteresowania pozazawodowe

Muzyka - gra na gitarze, blues, rock, reggae, muzyka klasyczna; historia - szczególnie II wojna światowa; elektronika i elektroakustyka;


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników