PRACOWNICY

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

prof. dr hab. inż. Marian KAMPIK
Dyrektor Instytutu
tel. (032) 237-12-41, pok. 110

dr inż. Ryszard BOGACZ
tel. (032) 237-27-49, pok. 109a

dr inż. Maria BOJARSKA, doc. Pol. Śl.
tel. (032) 237-10-01, pok. 26c

dr inż. Wiesław DOMAŃSKI
tel. (032) 237-20-68, (032) 237-18-58, pok. 111

dr inż. Damian GONSCZ
tel. (032) 237-19-14, pok. 26b

dr inż. Michał GRZENIK
tel. (032) 237-10-64, pok. 26a

prof dr hab. inż. Jerzy JAKUBIEC
tel. (032) 237-25-05, pok. 108

dr inż. Krzysztof KONOPKA
tel. (032) 237-17-69, pok. 110

dr inż. Beata KRUPANEK
tel. (032) 237-27-49, pok. 109a

dr inż. Krzysztof MUSIOŁ
tel. (032) 237-10-64, pok. 26a

dr inż. Anna PIASKOWY
tel. (032) 237-26-09, pok. 30b

dr inż. Adam PILŚNIAK
tel. (032) 237-26-54, pok. 115

dr hab. inż. Jerzy ROJ
tel. (032) 237-18-28, pok. 109b

dr inż. Artur SKÓRKOWSKI
tel. (032) 237-18-06, pok. 23

prof. dr hab. inż. Tadeusz SKUBIS
tel. (032) 237-12-41, (032) 237-26-29, pok. 21c

dr inż. Janusz TOKARSKI
tel. (032) 237-20-05, pok. 109c

prof. dr hab. inż. Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI
tel. (032) 237-25-12, pok. 27c

dr inż. Henryk URZĘDNICZOK
tel. (032) 237-20-68, pok. 111

Pracownicy dydaktyczni:

dr inż. Adam CICHY
tel. (032) 237-18-28, (032) 237-29-, pok. 109b

dr inż. Janusz GUZIK, doc. w Pol. Śl.
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauki
tel. (032) 237-29-91, (032) 237-19-82, pok. 27a

dr inż. Bogusław KASPERCZYK
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki
tel. (032) 237-14-99, (032) 237-12-41, pok. 21d

Doktoranci:

mgr inż. Sebastian BARWINEK
tel. (032) 237 26-54, pok. 115

mgr inż. Wojciech BARWINEK
tel. (032) 237-28-00, pok. 30a

mgr inż. Wacław GROSZEWSKI
tel. (032) 237-28-00, pok. 30a

mgr inż. Marcin KURCZALSKI
tel. (032) 237-28-00, pok. 30a

mgr inż. Maciej PILOT
tel. (032)-237-28-00, pok. 30a

mgr inż. Marek WYMYSŁO
tel. (032) 237-28-00, pok. 109c

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

inż. Waldemar GRYGA
tel. (032) 237-19-82, pok. 24

Józef OLECHA
tel. (032) 237-29-85, pok. 28

Krzysztof URZĘDNICZOK
tel. (032) 237-18-58, (032) 237-20-68, pok. 113

Pracownicy administracyjni:

Aleksandra REJMAN
tel. (032) 237-25-17, (032) 237-12-41, pok. 21a