STRUKTURA INSTYTUTU

DYREKCJA INSTYTUTU

Dyrektor Instytutu:  prof. dr hab. inż. Marian Kampik

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauki:  dr inż. Janusz Guzik, doc. Pol. Śl.

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki:  dr inż. Bogusław Kasperczyk


NUMERY TELEFONÓW

(032) 2371241 Sekretariat, Gliwice, ul. Akademicka 10, pok. 21a

(032) 2372517 Sekretariat, Gliwice, ul. Akademicka 10, pok. 21a

(032) 2372034 Fax, Gliwice, ul. Akademicka 10, pok. 21a


Sekretariat:  re2@polsl.pl