Wycieczka do Centrum Sterowania Ruchem
 
  W dniu 22 marca 2017r. odbyła się wycieczka studentów bloku specjalnościowego E na kierunku Informatyka do gliwickiego Centrum Sterownia Ruchem. W wycieczce wzięło udział 11 studentów oraz 3 opiekunów: dr inż. Janusz Tokarski, dr inż. Ryszard Bogacz oraz dr inż. Beata Krupanek. Wycieczka została zorganizowana w ramach zajęć, których tematyka jest silnie związana z mikroprocesorowymi systemami sterowania i systemami wizyjnymi.
  W trakcie zwiedzania pracownicy CSR zaprezentowali dwa pomieszczenia przeznaczone do sterowania ruchem pojazdów w Gliwicach. Przedstawiono możliwości systemu a zawłaszcza możliwości kamer detekcyjnych zamontowanych na skrzyżowaniach ulicznych. Duże wrażenie robiło zaawansowane oprogramowanie służące do wykrywania pojazdów i zmiany faz świateł. W drugim pomieszczeniu grupa mogła zobaczyć funkcjonowanie gliwickiego tunelu DTŚ. Wycieczka była bardzo interesująca, zwłaszcza dla studentów kierunku Informatyka.

Główne pomieszczenie do sterowania ruchem.


W trakcie prezentacji systemu…


Blok E na kierunku Informatyka semestr VI

 
Informację przekazał(a): dr inż. Beata Krupanek2017-04-03 13:00