Wycieczka do firmy ENERGO-COMPLEX
 
W dniu 1 grudnia 2016 roku studenci II stopnia studiów kierunku Elektrotechnika specjalności AME uczestniczyli w wycieczce naukowej do firmy ENERGO-COMPLEX w Piekarach Śląskich. Obszarem jej działania jest szeroko pojęta eksploatacja i obsługa transformatorów energetycznych. Celem wyjazdu było zapoznanie studentów z procedurami badania oleju transformatorowego w laboratorium badawczym firmy. W trakcie pobytu uczestnicy zostali zapoznali się nie tylko z procedurami badań, ale również stosowaną nowoczesną aparaturą badawczą. Uzyskali także wiedzę o możliwościach prognozowania uszkodzeń transformatorów na podstawie wyników analiz chemicznych oleju. Na zakończenie pobytu studenci obejrzeli film o unikatowej, na skalę światową, operacji wymiany nietypowego przełącznika uzwojeń w transformatorze energetycznym, przeprowadzonej przez pracowników firmy ENERGO- COMPLEX. Wycieczka była praktyczną formą realizacji fragmentu tematyki przedmiotu „Miernictwo materiałowe”, prowadzonego przez dr inż. Bogusława Kasperczyka, organizatora wyjazdu.
 
Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk2016-12-09 11:00