XLVII Konkurs na "Najlepszą Pracę Dyplomową z Elektryki w 2015 Roku"
 
15 grudnia 2015 r. odbyła się sesja konkursowa „XLVII KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ELEKTRYKI W 2015” zorganizowanego tradycyjnie przez Oddział Gliwicki SEP i Koło SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej przy współudziale Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Do konkursu zgłoszono 5 prac i projektów dyplomowych, wykonanych przez dyplomantów Politechniki Śląskiej. II nagrodę w Konkursie zdobył inż. Marek BENSZ za projekt inżynierski „System bezprzewodowego ładowania baterii dla urządzeń pracujących w podziemiach kopalń”, opracowany pod kierunkiem dr inż. Damiana Gonscza. Gratulujemy naszemu absolwentowi.Laureaci Konkursu
 
Informację przekazał(a): dr inż Bogusław Kasperczyk2015-12-17 10:00