Egzamin inżynierski
 
W dniu 11 czerwca 2015 roku w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki do egzaminu inżynierskiego przystąpił pan Sławomir Zając, student studiów zaocznych 1 stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Pan inż. Sławomir Zając jest byłym żołnierzem kontygentu polskiego w Afganistanie. Przerwa w studiach, spowodowana wyjazdem na misję, oraz przeżycia wojenne nie przeszkodziły inż. Sławomirowi Zającowi w zakończeniu z powodzeniem studiów.
 
Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk2015-06-14 09:36