Nagroda za pracę dyplomową dla dyplomanta z naszego Instytutu
 
W dniu 13.12.2007r. w oddziale wrocławskim Instytutu Elektrotechniki odbyło się uroczyste wręczenia nagród finalistom XVI Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych.
W gronie wyróżnionych znalazła się praca dyplomanta Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Pana mgr inż. Zbigniewa Tymana. Przedstawiona do konkursu praca dyplomowa magisterska pt. "Model wzorca dużych rezystancji" wykonana została pod kierunkiem dra inż. Janusza Guzika.


Dyplom wręczył Z-ca Dyrektora Instytutu Elektrotechniki ds. Ogólnych dr Ryszard Kordas.


Na zdjęciu: Gratulacje mgr inż. Zbigniewowi Tymanowi składa dr hab. inż. Janina Pospieszna - Przewodnicząca Komisji Konkursowej XVI Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego.
 
Informację przekazał(a): Agnieszka Skórkowska2008-01-21 22:54