Szkolenie dotyczące wykorzystania w dydaktyce mikrokontrolerów firmy NUVOTON
 

Dnia 23 września 2014 roku w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki odbyło się zorganizowane i sponsorowane przez firmę PDW MARTHEL z Kobierzyc szkolenie dotyczące wykorzystania w dydaktyce mikrokontrolerów Nu-LB-NUC140 firmy Nuvoton. Szkolenie prowadził Pan Hank Tu z firmy Nuvoton Tajwanu, którego przywitał Dziekan Wydziału Elektrycznego, Pan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa.
Program szkolenia obejmował metodykę programowania mikrokontrolerów dla różnych zastosowań. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Instytutu, doktoranci i studenci, którzy w jego trakcie mieli możliwość praktycznego zapoznania się z zestawami uruchomieniowymi, wykorzystującymi mikrokontrolery Nuvoton. Zestawy te będą wykorzystywane w prowadzonych przez Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki zajęciach dydaktycznych.
 
Informację przekazał(a): dr inż Bogusław Kasperczyk2014-10-24 12:17