Seminarium wyjazdowe studentów AME
 
W dniach 15 i 16 października kilkunastu studentów semestru VII kierunku Elektrotechnika, specjalności dyplomowania AME uczestniczyło seminarium wyjazdowym, którego głównym celem było zwiedzenie wybranych laboratoriów Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Po krótkiej prezentacji zasad działania i budowy kwantowych wzorców napięcia i rezystancji oraz wzorców pojemności i indukcyjności studenci przeszli do laboratoriów pomiarów temperatury, czasu i częstotliwości oraz masy, gdzie zostali zapoznani ze znajdującymi się w GUM państwowymi wzorcami oraz procedurami ich międzynarodowej komparacji. Dodatkową atrakcją wyjazdu był udział w eksperymentach organizowanych przez Naukowe Centrum Kopernik. Seminarium było elementem programu dydaktycznego realizowanego w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki. Opiekę na studentami sprawowali dr inż. Bogusław Kasperczyk i dr inż. Janusz Guzik.
 
Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk2014-10-24 15:17