Zmarł dr inż. Józef KWICZALA
 

Dnia 18 maja 2012 roku odszedł od nas na zawsze w wieku 60 lat

dr inż. Józef KWICZALA

Wieloletni pracownik Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Zakładu Aparatury Pomiarowej INCO Pyskowice, wychowawca kadry specjalistów metrologów. Wypromował kilkudziesięciu magistrów i inżynierów specjalności automatyka i metrologia oraz elektronika i telekomunikacja. Autor licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz podręczników akademickich. Współuczestniczył w realizacji wielu prac naukowo badawczych, współpracując z wieloma instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami. Był wieloletnim działaczem i Prezesem Koła Politechniki Śląskiej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Komisji Metrologii Oddziału Katowickiego PAN. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką „Zasłużonego dla Politechniki Śląskiej”. Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, znany ze swej pracowitości i dobroci, lubiany wychowawca i przyjaciel młodzieży.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 23 maja 2012 roku o godzinie 1300 w Kościele Parafialnym przy ul. Ludowej w Kaczycach koło Cieszyna. Autobus sprzed Wydziału Elektrycznego odjedzie o godzinie 1100. Prosimy o rezerwację miejsc w autokarze do dnia 22 maja do godz. 1000 w sekretariacie Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki.
Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego
Politechniki Śląskiej
Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki
Politechniki Śląskiej
 
Informację przekazał(a): Agnieszka Skórkowska2012-05-21 15:30