Obrony prac dyplomowych w dniu 30 listopada 2011r.
 

W dniu 30 listopada br. miała miejsce obrona prac dyplomowych magisterskich przygotowanych przez 2 Dyplomantów Instytutu: inż. Marka Gala i inż. Michała P. Kubeli. Prace realizowane były od 2010 roku, a ich promotorami byli odpowiednio - dr inż. Janusz Tokarski i dr inż. Adam Pilśniak.

Obydwie prace były projektowo-konstrukcyjne; pierwsza z nich dotyczyła opracowania układu kalibratora termometrów z czujnikami termorezystancyjnymi, natomiast zasadniczą częścią drugiej pracy były badania na modelu zbudowanego prototypu stabilizatora termicznego.

Fot.1. Prezentacja wyników pracy magisterskiej (Kalibrator termometrów z czujnikami termorezystancyjnymi) przez inż. Marka Galę

Fot.2. Prezentacja wyników pracy magisterskiej (Stabilizator termiczny) przez inż. Michała P. Kubelę

Fot.3. Widok płytki kalibratora (a) i modelu stabilizatora termicznego (b)

Fot.4. Ogłoszenie wyników magisterskiego egzaminu dyplomowego

 
Informację przekazał(a): doc. dr inż. Janusz Guzik2012-01-13 17:38