Wyniki XXI Ogólnopolskiego Konkursu im. Prof. Jerzego I. Skowrońskiego
 

W dniu 16.12.2011r. w oddziale wrocławskim Instytutu Elektrotechniki odbyło się uroczyste wręczenia nagród finalistom XXI Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych.

W gronie wyróżnionych prac - nagrodą 3. stopnia - znalazła się praca dyplomanta Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Pana mgr inż. Sebastiana Tadeusza Binek.

Przedstawiona do konkursu praca dyplomowa magisterska pt. "Ocena niepewności pomiaru wybranych parametrów diagnostycznych stanu izolacji stałej transformatorów, uzyskanych metodą niskoczęstotliwościowej spektrometrii” została wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Tadeusza Skubisa. Autor w wyróżnionej pracy podjął zagadnienie związane z próbą oceny niepewności pomiaru współczynnika strat dielektrycznych i pojemności izolacji stałej transformatorów energetycznych wyznaczanych metodą FDS (Frequency Dielectric Spectroscopy). W szczególności Autor dokonał oceny wpływu temperatury i wilgotności na uzyskiwane w praktyce niepewności pomiaru tych parametrów.

 
Informację przekazał(a): doc. dr inż. Janusz Guzik2011-12-16 19:17