Zaproszenie do składania ofert na usługę: instalacja łącza światłowodowego
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na instalacji łącza światłowodowego między budynkami B i C Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.09.2011 r., w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

Ze szczegółami zapytania można zapoznać się tutaj.

Formularz oferty do pobrania

 
Informację przekazał(a): dr inż. Grzegorz Popek2011-08-01 10:08