Konferencja Podstawowe Problemy Metrologii`2008 /PPM`2008/
 
Szanowni Państwo,
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki po raz szósty organizuje konferencję naukowo-techniczną Podstawowe Problemy Metrologii 2008.
Przedmiotem zainteresowania konferencji będą zagadnienia teoretyczne, techniczne organizacyjno-prawne i technologiczne wspólne dla wszystkich rodzajów pomiarów.
Wszelkie informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej: www.pak.info.pl/konferencje.
Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. Tadeusz Skubis
 
Informację przekazał(a): Agnieszka Skórkowska2007-12-16 02:05